Over shop performance

ShopPerformance bestaat grofweg uit 2 delen: Clientside performance en serverside performance.

Serverside performance

Onder ‘serverside’ verstaan we alles wat nodig is om html-pagina’s te genereren en transacties te verwerken. Focus daarbij ligt daarbij op snelheid en capaciteit: Doel is om pagina’s zo snel mogelijk te genereren, tegen een minimum aan processor-capaciteit en werkgeheugen om daarmee de hoeveelheid te genereren pagina’s per seconde maximaal te maken, om ook bij zeer grote bezoekersaantallen de shop snel te houden. Backend performance is daarmee de bepalende factor voor de snelheid van de shop, vooral onder druk.
Een voorbeeld-doelstelling voor backend performance is: 200 pagina’s per seconde genereren/serveren met een maximale tijd tot beschikbaarheid van 0,25 seconde per pagina.

Als een webshop-platform langzaam is en bijvoorbeeld 1 seconde nodig heeft om een HTML-pagina te genereren, dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de hoeveelheid benodigde hardware en is het effect onder grotere belasting meestal dat de generatie-tijden verder oplopen.

Clientside performance

Onder clientside performance verstaan we alles wat nodig is om, nadat de html-pagina is binnen gehaald, deze te presenteren aan de bezoeker. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn CSS, Javascripts (intern en extern) en afbeeldingen. Als er voldoende backend performance is (en die niet vertragend werkt), is de frontend performance bepalend voor het gevoel van snelheid dat klanten ervaren. Ervan uitgaande dat voor het serveren van media-bestanden (met name afbeeldingen, CSS, javascripts en bijvoorbeeld flash-bestanden) voldoende performance beschikbaar is, is de frontend performance nauwelijks afhankelijk van drukte op de shop, aangezien het de browser van de bezoeker is die alle content moet inladen.
Een voorbeeld-doelstelling voor frontend performance is: Elke pagina binnen 3 seconden laden.

Een subtiliteit binnen pagina-laadtijd is DOM-laadtijd. In veel gevallen is deze eigenlijk belangrijker, want dit het moment dat de bezoeker daadwerkelijk de gevraagde pagina tevoorschijn ziet komen op zijn/haar scherm. Meer hier over in een volgende post.